T'interessa

Portals

DANA

AJUDES DIRECTES A PARTICULARS

21 milions per a béns de primera necessitat de particulars. Fins 4500 euros d'ajuda per sol·licitant:

 

30 milions en ajudes per danys a vivendes:

Per a més informació sobre les ajudes, punxar açí
 

500.000 per a ajudes al lloguer per a persones desplaçades per haver patit greus danys en la seua vivenda habitual:

1,5 milions d'euros per a la substitució de vehicles danyats:

 

AJUDES A AGRICULTORS

La Generalitat complementarà les ajudes aprovades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a agricultors amb assegurança agrària, amb fins a 20 milions addicionals per a paliar els danys produïts a les explotacions agràries, ocasionats pel temporal

 • Convocatòria: DOGV 8756 de 06.03.2020
 • Modificació convocatòria DOGV 8825 de 02.06.2020
   
 • RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2022, del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s’atorguen les subvencions previstes en el Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries ocasionats per la DANA de setembre de 2019
  DOGV 9477 de 24.11.2022
   

13 milions per a reparació d'urgència d'infraestructures agràries, sanejament i depuració d'aigües.

 

AJUDES A XICOTETS EMPRESARIS

6 milions en préstecs subvencionats a xicotetes i mitjanes empreses:

 

AJUDES A AYUNTAMENTS

16 milions en ajudes directes per a finançar actuacions de competència local:

DECRET LLEI 13/2021, de 30 de juliol, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a actuacions de competència local en els municipis del Baix Segura per a facilitar la inversió en sistemes urbans de drenatge i en actuacions de neteja sostenibles en el marc del «Pla Vega Renhace per l'emergència climàtica i la necessitat d'urgent reactivació econòmica»

 

7,3 milions en subvencions per compensar les despeses extraordinàries i urgents realitzades:

5,8 milions per a un pla d'ocupació extraordinari en els municipis afectats:

 

INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES DANYADES PEL TEMPORAL

4.476.809 milions per reforçar i rehabilitar  centres escolars, (Acord del Consell 15.11.2019) així com 340.000 euros en compra de material danyat. Material centres educatius, 340.000 euros (Acord del Consell 25.10.2019):

 • Estat: En execució.
   

3.448.454 milions en reparacions en infraestructura sanitàries. Acord del Consell 31.10.2010:

 • Estat: En execució.
   

12 milions que es destinaran a la reparació de carreteres:

 • Estat: En execució.
   

10 milions per a reparacions de camins agraris i altres infraestructures agrícoles per Tragsa:

 • Estat: En execució.